IVB 046 Marktgraben Innsbruck 2006-08-18/ : 171124, Nattbild
IVB 046 Marktgraben Innsbruck 2006-08-18
IVB 975 Landesmuseum Innsbruck 2006-08-18/ : 171124, Nattbild
IVB 975 Landesmuseum Innsbruck 2006-08-18