Nobina 5710 Katrineholms resecentrum 2012-03-09/ : 171124, Nattbild
Nobina 5710 Katrineholms resecentrum 2012-03-09
Nobina 7022 Katrineholms resecentrum 2012-03-09/ : 171124, Nattbild
Nobina 7022 Katrineholms resecentrum 2012-03-09