Malta Bus EBY 612 Triq Iz-Zurrieq Safi 2010-09-20/ : 171112
Malta Bus EBY 612 Triq Iz-Zurrieq Safi 2010-09-20