Malta Bus EBY 612 Triq Iz-Zurrieq Safi 2010-09-20/ : 171112
Malta Bus EBY 612 Triq Iz-Zurrieq Safi 2010-09-20
Malta Bus FBY 666 Triq il-Marfa Ghadira 2010-09-12b/ : 171112
Malta Bus FBY 666 Triq il-Marfa Ghadira 2010-09-12b
Malta Bus FBY 666 Triq il-Marfa Ghadira 2010-09-12c/ : 171112
Malta Bus FBY 666 Triq il-Marfa Ghadira 2010-09-12c