Fjord1 575 Busstasjon Bergen 2010-03-11/ : 190102NY
Fjord1 575 Busstasjon Bergen 2010-03-11
Fjord1 576 Asane terminal 2010-03-11/ : 190102NY
Fjord1 576 Asane terminal 2010-03-11