Veolia 652 Busstasjon Bergen 2010-03-11/ : 190102NY
Veolia 652 Busstasjon Bergen 2010-03-11
Veolia 1197 Busstasjon Bergen 2010-03-10b/ : 190102NY
Veolia 1197 Busstasjon Bergen 2010-03-10b