Rodoviaria do Tejo 4895 Sete Rios Lissabon 1993-05-28/ : 171112
Rodoviaria do Tejo 4895 Sete Rios Lissabon 1993-05-28
Rodoviaria do Tejo 4941 Sete Rios Lissabon 1993-05-28/ : 171112
Rodoviaria do Tejo 4941 Sete Rios Lissabon 1993-05-28