Sovereign 302 Grosvenor Place London 2005-05-30/ : 171112
Sovereign 302 Grosvenor Place London 2005-05-30
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.