Fridstroms Busstrafik RNM025 Galoppfaltet Taby 2014-08-22b/ : 171112
Fridstroms Busstrafik RNM025 Galoppfaltet Taby 2014-08-22b