Lanstrafiken Sormland NTG005 Landsvagsgatan Malmkoping 2015-03-06/ : 171112
Lanstrafiken Sormland NTG005 Landsvagsgatan Malmkoping 2015-03-06
Lanstrafiken Sormland NTG005 Malmkopings busstation 2015-03-06/ : 171112
Lanstrafiken Sormland NTG005 Malmkopings busstation 2015-03-06