Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-1/ : 171111, fornlämning
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-1
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-2/ : 171111, fornlämning
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-2
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-3/ : 171111, fornlämning
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-3
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-4/ : 171111, fornlämning
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-4
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-5/ : 171111, fornlämning
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-5
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-6/ : 171111, fornlämning
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-6
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-7/ : 171111, fornlämning
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-7
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-8/ : 171111, fornlämning
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-8
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-9/ : 171111, fornlämning
Husby Kyrkoruin Gryttjom 2014-09-26-9