Runsten U 180-U 181 osseby-Garns kyrka 2014-03-28/ : 171111
Runsten U 180-U 181 osseby-Garns kyrka 2014-03-28
Runsten U 180 osseby-Garns kyrka 2014-03-28/ : 171111
Runsten U 180 osseby-Garns kyrka 2014-03-28