Runsten U 73 Hagerstalund 2015-10-24a/ : 171111
Runsten U 73 Hagerstalund 2015-10-24a
Runsten U 73 Hagerstalund 2015-10-24b/ : 171111
Runsten U 73 Hagerstalund 2015-10-24b
Runsten U 73 Hagerstalund 2015-10-24c/ : 171111
Runsten U 73 Hagerstalund 2015-10-24c
Runsten U 73 Hagerstalund 2015-10-24e/ : 171111
Runsten U 73 Hagerstalund 2015-10-24e
Runsten U 73 Hagerstalund 2015-10-24g/ : 171111
Runsten U 73 Hagerstalund 2015-10-24g
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.