Runsten U 891 Uppsala-Nas kyrka 2008-06-12a/ : 171111NY
Runsten U 891 Uppsala-Nas kyrka 2008-06-12a
Runsten U 891 Uppsala-Nas kyrka 2008-06-12c/ : 171111NY
Runsten U 891 Uppsala-Nas kyrka 2008-06-12c