Arkils tingsstad, Ballsta 070719/
Arkils tingsstad, Ballsta 070719.jpg
Arkils tingsstad, Ballsta 070719b/
Arkils tingsstad, Ballsta 070719b.jpg