Gavlean Gavle 080117/
Gavlean Gavle 080117.jpg
Norra Strandgatan Gavle 080117/
Norra Strandgatan Gavle 080117.jpg
Norra Strandgatan Gavle 080117b/
Norra Strandgatan Gavle 080117b.jpg
Nygatan Gavle 080117/
Nygatan Gavle 080117.jpg