Unibus 56 Radhuspladsen Kobenhavn 930825/
Unibus 56 Radhuspladsen Kobenhavn 930825.jpg