Swebus 1714 Krogarvagen,Fittja 2005-07-23b/  Swebus 1714 Krögarvägen,Fittja 2005-07-23 : 160706, Situationsbild
Swebus 1714 Krogarvagen,Fittja 2005-07-23b.jpg Swebus 1714 Krögarvägen,Fittja 2005-07-23
Swebus 6162 Krogarvagen,Fittja 2007-06-17/ : Situationsbild
Swebus 6162 Krogarvagen,Fittja 2007-06-17.jpg