Rodoviaria do Tejo 4895 Sete Rios,Lissabon 1993-05-28/ : 160305
Rodoviaria do Tejo 4895 Sete Rios,Lissabon 1993-05-28.jpg
Rodoviaria do Tejo 4941 Sete Rios,Lissabon 1993-05-28/ : 160305
Rodoviaria do Tejo 4941 Sete Rios,Lissabon 1993-05-28.jpg