DPB 6234 Ul 29 Augusta Spitalska Ulica Bratislava 050802/
DPB 6234 Ul 29 Augusta Spitalska Ulica Bratislava 050802.jpg
DPB 6234 Ul 29 Augusta Spitalska Ulica Bratislava 050802b/
DPB 6234 Ul 29 Augusta Spitalska Ulica Bratislava 050802b.jpg
DPB 6234 Ulica 29 Augusta Bratislava 050802/
DPB 6234 Ulica 29 Augusta Bratislava 050802.jpg