Lanstrafiken Sormland NTG005 Landsvagsgatan,Malmkoping 2015-03-06/ : 150307
Lanstrafiken Sormland NTG005 Landsvagsgatan,Malmkoping 2015-03-06.jpg
Lanstrafiken Sormland NTG005 Malmkopings busstation 2015-03-06/ : 150307
Lanstrafiken Sormland NTG005 Malmkopings busstation 2015-03-06.jpg