Svenska EA-Bussar EGB346 Balsta station 2014-08-01/ : 140802
Svenska EA-Bussar EGB346 Balsta station 2014-08-01.jpg
Svenska EA-Bussar EGB346 Spanga station 2014-08-01/ : 140802
Svenska EA-Bussar EGB346 Spanga station 2014-08-01.jpg