BKV 10-56 Karoly Korut Budapest 070705/
BKV 10-56 Karoly Korut Budapest 070705.jpg
BKV 10-58 Karoly Korut Budapest 070705/
BKV 10-58 Karoly Korut Budapest 070705.jpg
BKV 10-58 Karoly Korut Budapest 070705b/
BKV 10-58 Karoly Korut Budapest 070705b.jpg