BKV 11-67 Budafoki ut Budapest 070704/
BKV 11-67 Budafoki ut Budapest 070704.jpg