BKV 18-02 Karoly Korut Budapest 070705/
BKV 18-02 Karoly Korut Budapest 070705.jpg