030401 C20 2004 T-Centralen/ : Kollektivtrafikvardag
030401 C20 2004 T-Centralen.jpg