BKV 235 Arany Janos utca Budapest 070705/
BKV 235 Arany Janos utca Budapest 070705.jpg
BKV 235 Deak Ferenc ter Budapest 070705/
BKV 235 Deak Ferenc ter Budapest 070705.jpg
BKV 271 Deak Ferenc ter Budapest 070705/
BKV 271 Deak Ferenc ter Budapest 070705.jpg
BKV 290 Deak Ferenc ter Budapest 070705/
BKV 290 Deak Ferenc ter Budapest 070705.jpg